AngstTelefonen

70 27 13 20

Normale åbningstider:

I dagtimerne:
tirsdag 10 - 13

I aftentimerne:
mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 19 - 22
søndag kl. 16 - 19

RådgivningsDanmarks Akkrediteringslogo

Ring trygt, og få en fortrolig samtale med en af vores frivillige rådgivere.

Du kan ringe til os, hvis du

 • har akut angst
 • har spørgsmål om angst generelt
 • vil have oplysning om behandlingsformer og -muligheder
 • vil vide noget om selvhjælp og egenomsorg (herunder Angstforeningens selvhjælpsgrupper)
 • vil have tips til angsthåndteringsredskaber, som måske kan bruges her og nu
 • vil vende din situation generelt og måske få hjælp til at se nye muligheder
 • bare vil tale med en, som lytter og forstår

Hvis du er pårørende til et menneske med angst (18 år+), er du også meget velkommen til at ringe til os.

Vores frivillige rådgivere har enten en faglig relevant baggrund eller personlig erfaring med angst.

Socialrådgiver

Tirsdage i ulige uger kl. 17 – 19 kan du tale med vores frivillige socialrådgiver, Sandra på samme nummer: 70 27 13 20

Rådgivningen er med forbehold. Du bedes kontakte den relevante myndighed, hvis du ønsker et officielt svar.

Sådan skjuler du dit telefonnummer

Når du ringer til vores rådgivning, vises dit nummer på rådgiverens display.
Hvis du ønsker at skjule dit nummer, kan du gøre følgende:

Iphone
Tryk på ”indstillinger” -> ”telefon” -> ”Vis mit nummer” -> slå denne funktion fra.

Android
Tryk på ”Indstillinger” -> ”Opkald” > ”Yderligere indstillinger” -> ”Opkalds-ID” -> ”Vis mit nummer” -> ”Skjul mit nummer”.

Hvis du kun ønsker at nummeret skjules ved det enkelte opkald kan du gøre følgende:

Mobiltelefon
Tast #31# foran nummeret når du ringer op.

Fastnet
Tast *74* foran nummeret når du ringer op.

Rådgivningens organisation

Daglig leder, Marie Särs Andersen, er øversteansvarlige for Angst & StressForeningens rådgivningstilbud.

Alle foreningens rådgivningstilbud refererer til foreningens Rådgivningsudvalg, der er sammensat af bestyrelsesmedlemmer, supervisorer, rådgivere og medarbejdere fra sekretariatet. Rådgivningsudvalget holder møde en gang årligt.

AngstTelefonen, AngstChatten og AngstTelefonen - Børn, Unge og Forældre ledes til daglig af Marie Särs Andersen

Rådgivningens værdier

Den faglige kvalitet er rådgivningens fundament. Rådgivningen er baseret på ligeværd og på at respektere brugernes behov og perspektiv. Angst & StressForeningen er en patientforening for målgruppen selv, og det er et af vores formål at rådgive mennesker med angst og deres pårørende. Fagligheden skal altid være til stede i rådgivningen. Angstforeningen har et fagpanel bestående af en række førende forskere og behandlere i Danmark. Der er tilknyttet en faglig supervisor til hver rådgivning.

Vi sørger for at give vores rådgivere en solid faglig introduktion, og vi arbejder hele tiden på at underbygge og udbygge fagligheden, både gennem omhu når vi udvælger rådgivere og ved at give rådgiverne supplerende tilbud og selv lære af rådgivningen.

Vi tager hensyn til Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer (NKR).

Vores rådgivere arbejder frivilligt ud fra et personligt og fagligt engagement. Det er foreningens opgave at understøtte og fremme rådgivernes motivation gennem at give dem de bedste muligheder og faglige support.

Vi forsøger at lægge en minihandlingsplan i hver samtale. Vi arbejder ud fra et ønske om at gøre livet lettere, hjælpe brugeren med at afdække egne ressourcer og handlemuligheder, samt skabe håb.

 • Vi møder mennesker med angst og deres pårørende med viden, forståelse, empatisk lyttende og med støtte i en svær situation.
 • Vi tilbyder aldrig behandling, men vi rådgiver, henviser, vejleder og støtter.
 • Vi tilbyder fortrolig rådgivning på alle vores platforme.
 • Vores rådgivere har tavshedspligt, og vi har indhentet børneattester på alle rådgivere på AngstTelefonen – Børn, Unge og Forældre.
 • Vi hverver aldrig børn og unge som medlemmer.
 • Rådgiverne må ikke hverve klienter til egen praksis.
 • Rådgivningen skal være gratis og tilgængelig for alle.

Klagemulighed

Vi vil opfordre dig til at sende os en skriftlig klage, hvis du har haft en dårlig oplevelse på vores rådgivning. På den måde kan du hjælpe os med at blive bedre.

Du kan fx klage hvis
 • du har haft konkrete oplevelser med en eller flere rådgivningssamtaler (chat eller telefon), der ikke har levet op til det, vi stiller i udsigt på vores hjemmeside eller i vores øvrige materiale.
 • du har modtaget forkert eller misvisende rådgivning.
 • vi har henvist dig til et tilbud, som ikke eksister eller ikke har kunnet tilbyde det, som Angst & StressForeningens rådgiver har oplyst dig om.
Sådan sender du en klage

Klagen skal være skriftlig og kan sendes med post til:
Angst & StressForeningen, Peter Bangs Vej 7A, 2000 Frederiksberg

Vi kan ikke modtage din klage på mail, da den vil indeholde personfølsomme oplysninger.

Oplys så vidt muligt følgende:

 • Hvornår modtog du den rådgivning, du ønsker at klage over?
 • Hvad ønsker du at klage over?
 • Hvad kunne du have ønsket dig i stedet for?
 • Hvad forventer du af os nu?

Du kan godt sende din klage uden at oplyse kontaktinformationer, men vi kan naturligvis kun svare, hvis du oplyser postadresse.

Hvem behandler min klage, og hvornår får jeg svar?

Din klage behandles af rådgivningens daglige ledere. Vi sender svar på din klage inden for ti hverdage, efter vi har modtaget klagen.

Hvad kan jeg forvente?

Rådgivningen er et gratis tilbud. Vi gemmer ikke henførbare oplysninger om den samtale, du har haft. Vi vurderer derfor alene klagen ud fra ordlyden i din klage. Vi kan på den baggrund vælge at give dig en beklagelse af den oplevelse, du har haft i forhold til det, du kunne forvente, og det vi tilbyder. Eventuelt kan vi tilbyde dig til at tale med en anden rådgiver, eller vi kan henvise til en anden rådgivning eller et andet tilbud.

Anden feedback

Vi hører også gerne fra dig, hvis du har ønsker eller idéer til rådgivningen eller andre generelle, positive såvel som negative, kommentarer til vores rådgivning. Skriv ikke personlige oplysninger i mailen.

Mail: : Skriv “Feedback” i emnefeltet.

NB! Vi rådgiver ikke via den nævnte mailadresse